Yuksel Sezgin Home Anasayfa Twitter LinkedIn Facebook

KİTAPLAR (Tek Yazarlı ve Derleme)

İsrail, Mısır ve Hindistan’da Devlet Eliyle Uygulanan Dini Aile Hukukları Altında İnsan Hakları

(İngilizce)

2013, Cambridge University Press, ISBN-13: 9781107041400. Detaylı bilgi için, tıklayınız.

 

İnsan Hakları ve Çok Hukukluluk (İngilizce)

2011, LIT Verlag, ISBN-13: 978-3643999054. Detaylı bilgi için, tıklayınız.

 

 

SEÇME MAKALE VE KİTAP BÖLÜMLERİ

“Din” ve “Dini”n Yönetimi: Hindistan ve Endonezya’da Yargısallaşma ve Bürokratikleşme Siyaseti (Mirjam Künkler ile birlikte) (İngilizce)

Comparative Studies in Society and History, Vol.56, No.2, 2014, pp.448–478

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Ulus-İnşası ve Çok Hukuklu Yargı Yetki Alanlarının Düzenlenmesi: İsrail Millet Sistemi Örneği (İngilizce)

The Everyday Life of the State: A State-in-Society Approach, Adam J. White (Ed.), Seattle: University of Washington Press (2013), pp. 91-105

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Hindistan ve İsrail’de Kadınların Müslüman Aile Hukuklarını Sorgulamasının Getirdiği Beklenti ve Güçlükler (İngilizce)

Sexuality in Muslim Contexts: Restrictions and Resistance, Anissa Helie & Homa Hoodfar (Eds.), London: Zed Books (2012), pp.98-123

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Aile Hukuku Reformu Nirengi: Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet, Din ve Kadın Hakları (İngilizce)

Self-Determination and Women's Rights in Muslim Societies, Chitra Raghavan & James Levine (Eds.), Waltham, Mass., Brandeis University Press (2012), pp. 243-272

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Devlet, Hukuk ve Din Üçgeninde Kadın Hakları: Mısır ve Hindistan Karşılaştırması (İngilizce)

Emory International Law Review, Vol. 25, No. 2, 2011, pp.1007-1028

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Alternatif Hukuksallıkların Dini Sistemlerde Sosyo-Hukuki Değişimde Rolü (İngilizce)

Journal of Comparative Law, Vol. 5, No.2, 2010, pp.245-259 [Reprinted in Nelken David (Ed.), Using Legal Culture, London: Wildy, Simmonds & Hill Pub., pp. 344-362]

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Evrensel İnsan Hakları Dini ve Örfi Hukuk Sistemlerine Nasıl Entegre Edilmelidir? (İngilizce)

Journal of Legal Pluralism, Vol. 60, 2010, pp. 5-40

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

İsrail Millet Sistemi: Çok Hukukluluğun İnsan Hakları ve Ulus-İnşası Perspektifinden Analizi (İngilizce)

The Israel Law Review, Vol. 43, No.3, 2010, pp.631-654

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Hukuksal Birleşme ve Ulus-İnşası: İsrail ve Hindistan Karşılaştırması (İngilizce)

The Journal of Comparative Asian Development, Vol. 8, No. 2, 2009, pp. 273-297

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Resmi Çoğulculuğun Kuramlaştırılması: Çok Hukukluluğun Mekânsal ve Zamansal Çözümleme Amaçlı Ölçümü (İngilizce)

Journal of Legal Pluralism, Vol. 50, 2004, pp. 101-118

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Devlet ve Toplum Arasındaki Hukuksal Çatışmanın Siyasal Analizi (İngilizce)

Studies in Law, Politics, and Society, Vol.32, 2004, pp.199-235

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

İsrail'in Statüko Modeli 28 Şubat Sonrası Türkiye'nin Sorunlarını Çözmesine Yardımcı Olur mu? (İngilizce)

Turkish Studies, Vol.4, No.3, 2003, pp.47-70

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Türk–Suriye İlişkilerinde Ekim 1998 Bunalımı: Bir Ümit Teorisi Yaklaşımı (İngilizce)

Turkish Studies, Vol.3, No.2, 2002, pp.44-68

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

Savaştan Barışa Geçiş: Israil'de Alt-Kimliklerin Uzlaştırılması ve Psikolojik Engellerin Aşılması (İngilizce)

Review of International Affairs, Vol.1, No.2, 2002, pp.47-61

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

İsrail'de Doğrudan Seçimlerin Siyasal Etkileri (İngilizce)

Turkish Yearbook of International Relations, Vol.30, 2001, pp.67-105

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

İslam Batı Dünyası İçin Bir Tehdit Teşkil Etmekte midir? (İngilizce)

Perceptions, Journal of International Affairs, Vol.5, No.2, 2000, pp.63-76

Metnin tamamı için, tıklayınız.

 

İslami Dilde Siyasal Protesto (İngilizce)

Insight Turkey, Vol.2, No.1, 2000, pp.139-153

Metnin tamamı için, tıklayınız.