Yuksel Sezgin Home Anasayfa Twitter LinkedIn Facebook

Dr. Yüksel Sezgin 15 Haziran 1974 tarihinde bir işçi ailesinin ilk çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamlayan Sezgin 1991 senesinde İzmir Atatürk Lisesi'nden sosyal bilimler alanında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1996 yılında şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Mezuniyetini müteakip, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak çalıştı.

1997 yılında Ortadoğu siyaseti üzerine yüksek lisans yapmak üzere Kudüs İbrani Üniversitesi'ne gitti. Sezgin İbrani Üniversitesi’nin ardından Arap ve İslam dünyasını konu alan yüksek lisans çalışmalarını devam ettirmek üzere gittiği Londra Üniversitesi Şarkiyat ve Afrika Etütleri Okulu’ndan birincilikle mezun oldu.

Londra’daki çalışmalarının akabinde 2000 senesinde dünyaca ünlü devlet-toplum ilişkileri uzmanı Prof. Joel Migdal ile çalışmak üzere University of Washington'a giden Sezgin 2007 senesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Hukuku doktorasını başarıyla tamamladı.

Doktora tezini İsrail, Filistin, Mısır ve Hindistan'daki çok hukuklu rejimler ile dini mahkemeler ve bunların temel hak ve özgürlükler üzerine etkileri konusunda yazan Sezgin bu üç ülke ile İngiltere'yi kapsayan saha çalışmaları sırasında ilgili hükümet arşivlerinde çalışıp, dini ve laik mahkemelerde ethnografik gözlemlerde bulunup, 20 ayrı etnik ve dini cemaatten yaklaşık 200 kişi ile de yüz yüze görüşmelerde bulunmuştur. Sezgin'in doktora tezi 2008 yılında hem Amerikan Siyaset Bilimi Derneği (APSA) hem de Ortadoğu Etütleri Derneği (MESA) tarafından yılın en iyi tezi seçilmiş ve sergilediği orijinallik ve literatüre yaptığı kuramsal katkılar sebebiyle iki uluslararası ödüle layık görülmüştür.

Hâlihazırda Syracuse Üniversitesi Maxwell Kamu İdaresi Okulu’nda karşılaştırmalı siyaset bilimi ve hukuk professorü olan Sezgin ayni universitede Ortadogu Etütleri Programı’nın direktörlüğünü de yürütmektedir. 2016 yılında Amerikan Bilim Cemiyetleri Konseyi (ACLS) üyeliğine seçilen Sezgin Syracuse Üniversitesi’nden önce Washington Üniversitesi (Seattle), Harvard Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile New York Şehir Üniversitesi (CUNY)’nde karşılaştırmalı hukuk sistemleri, dinler hukuku ve Ortadoğu siyaseti üzerine lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş, ABD’de Princeton ve Columbia Üniversitelerinde, Almanya’da Bielefeld Üniversitesi’nde, Mısır'da Kahire Amerikan Üniversitesi ile Hindistan'da Delhi Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Sezgin’in doktora tezini esas alan ilk kitabı İngiltere’de Cambridge Üniversitesi tarafından “İsrail, Mısır ve Hindistan’da Devlet Eliyle Uygulanan Dini Aile Hukukları Altında İnsan Hakları” (Human Rights under State-Enforced Religious Family Laws in Israel, Egypt and India) adıyla yayınlanmıştır. İlk kitabı Amerikan Sosyoloji Birliği tarafından 2013 senesinde insan hakları alanında yılın en iyi kitabı seçilen ve Gordon Hirabayashi İnsan Hakları Kitap ödülüne layık görülen Sezgin halen gayrimüslim demokrasilerde (Yunanistan, Hindistan, İsrail, Gana) şeriat hukuku uygulamalarını esas alan (yine Cambridge Üniversitesi tarafından basılacak) yeni bir kitap üzerine çalışmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmanlık da yapan Sezgin hâlihazırda Birleşmiş Milletler'de İnsan Hakları ve Dini-Örfi hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Uluslararası Çok Hukukluluk Komisyonu yönetim kurulu üyesi olan Sezgin Journal of Legal Pluralism'in yardımcı editörlüğünü de yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce, İtalyanca, Arapça ve İbranice bilen Sezgin evli ve bir çocuk babasıdır.